MEDYCYNA A MUZYKA

                  Już w starożytności ludzie zauważyli, że muzyka charakteryzuje 
                się specyficznym oddziaływaniem na człowieka. Łączono je z siłami
      nadprzyrodzonymi reprezentowanymi przez bóstwa. 2-3 tysiące lat p.n.e.
      w Asyrii, Babilonie i Egipcie dokonano podziału  muzyki na dobrą (służącą 
      ceremoniom kultowym) i złą (tą, która wywołuje różne emocje, wrażenia). 
  Hieroglify egipskie oznaczające muzykę znaczyły także dobre samopoczucie,
a na papirusach zostały zapisane recepty na leki w postaci śpiewanych zaklęć.

                    Starożytni Grecy głosili "muzyczną" naturę wszechrzeczy.

PITAGORAS

           Pitagoras uważał, że wszelkie piękno to doskonałość proporcji, harmonii, wyrażonej zależnościami między dźwiękami, które wywołują wewnętrzny ład w człowieku.

DEMOKRYT

              Demokryt zwrócił uwagę na element przyjemności
w oddziaływaniu muzyki na człowieka.

SOKRATES

        Sokrates zaś mówił o celowym oddziaływaniu muzyką  na człowieka.

PLATON

            Wreszcie Platon wskazywał na muzykę jako
    środek kształtujący emocje i uczucia. 

                    W ten sposób narodziło się myślenie o leczeniu muzyką czyli MUZYKOTERAPII. I choć długo jeszcze do tematu podchodzono z rezerwą, to stale obecne było przekonanie o korzystnym wpływie muzyki na samopoczucie człowieka.

                    Od XVII w. zaczęto prowadzić naukowe badania wpływu określonych dźwięków lub ich grup na psychikę i funkcjonowanie organizmu  człowieka. Udowodniono m.in.terapeutyczny wpływ muzyki na układ pokarmowy, oddechowy, krążenia i napięcie mięśniowe. Dzięki tym badaniom muzykoterapia weszła, jako jedna z metod pomocniczych leczenia i rehabilitacji do szpitali, klinik i sanatoriów. 

                    Nie bez znaczenia wciąż pozostaje funkcja integracyjna i rozrywkowa, które pozwalają na oderwanie chorego od myśli o swoim cierpieniu.


PAMIETAJMY

          Z jednej strony muzykoterapia bardzo często kojarzona jest z muzyką
 klasyczną, ale tak naprawdę nie każdy utwór tego rodzaju nadaje się do 
 każdej terapii. Z drugiej strony jest wiele utworów muzyki rozrywkowej, które
 doskonale sprawdzają się w leczniczej roli.