QUIZY

  • CZY MOŻESZ GRAĆ W ORKIESTRZE?________________________START
  • CZY PRYMAS ZAWSZE BYŁ PRYMUSEM?_____________________START
  • INTERWAŁ czyli 10 terminów sprawdzających Twój talent_____START
  • GDY PIANISTA MALUJE  DŹWIĘKAMI________________________START
  • ZESPOŁY W LICZBACH czyli ilu nas jest? __________________ START
  • JAK KURA PAZUREM czyli.... GALERIA AUTOGRAFÓW _______START