SŁOWNIK

GRY
A
 • AAC (Advanced Audio Codec) - format plików dźwiękowych (następca mp3)
  o lepszej jakości brzmienia przy niewielkich rozmiarach.
 • A & R men - osoba pracująca w wytwórni płytowej,zajmująca się poszukiwaniem nowych wykonawców oraz decydująca o doborze repertuaru dla nich; najczęściej funkcje tą pełnią wybitni muzycy lub krytycy.
 • AIFF (Audio Interchange File Format) - format plikówdźwiękowych stworzony głównie dla komputerów Macintosh.
 • AKUSTYKA - dział fizyki i techniki, zajmujący się falami dźwiekowymi (ich powstawaniem, wytwarzaniem,rozchodzeniem się w różnym środowisku). Z nauki tej korzysta się określając właściwości sal koncertowych i innych obiektów, w których organizowane są koncerty.
 • AKUSTYK - specjalista w dziedzinie akustyki, zajmujący sie także obsługą urządzeń odpowiedzialnych za emisję i odbiór muzyki na koncertach lub w studio nagrań. Popularnie mówi się o nim dźwiękowiec.
 • ANSWER RECORD - w muzyce rap nagranie, będące odpowiedzią na utwór innego artysty, swoisty głos w muzycznej dyskusji na określony temat.
 • ARANŻACJA - sposób opracowania  podstawowej melodii poprzez dodanie akompaniamentu rytmicznego, melodycznego i in. efektów akustycznych. Popularnie muzycy mówią po prostu ARANŻ. 
B
 • BURDON - dźwięk basowy o niezmiennej wysokości, pełniący rolę prymitywnego akompaniamentu.
 • BACKGROUND - akompaniament zazwyczaj w wykonaniu sekcji rytmicznej, będący tłem dla solisty, a także tło muzyczne audycji radiowej, programu telewizyjnego lub przedstawienia teatralnego.
 • BEATBOX - technika wokalna raperów polegająca na głosowym imitowaniu linii melodycznej.
 • BOUCHE FERMEE - śpiew z zamkniętymi ustami, zaciśniętmi zębami, bez słów, dla uzyskania stłumionego, szmerowego brzmienia.
 • BMI - Broadcast Music Incorporated, amerykańska organizacja, chroniąca prawa twórców piosenek wykonywanych w radio i telewizji.
 • BREAK1 - krótki wzór melodyczno-rytmiczny stanowiący formę łącznika, przerywnika między większymi częściami utworu.
 • BREAK2 - instrument (część składowa perkusji) złożony z dwóch poziomo ułożonych talerzy.
 • BUBBLE GUM - określenie muzyki opartej na rocku, przeznaczonej dla dzieci.
C
 • CDEP - (compact disc extended play) płyta CD zawierająca kilka (4-6) utworów, zwykle promujących nowy album (maksisingiel kompaktowy).
 • CDSP - (compact disc single play) płyta CD zawierająca kilka wersji jednego utworu, zwykle promująca cały album.
 • COVER - nowa wersja utworu, wylansowanego wcześniej przez innego wykonawcę.
 • D

 • DAT - (digital audio tape) kaseta z taśmą magnetyczną, na któej zapisany jest dźwięk w formie cyfrowej
 • DISCMAN - mały, przenośny odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami.
 
E
 • EQUALIZER - urządzenie elektroniczne, pozwalające skorygować barwę dźwięku poprzez zmiany jego parametrów.
F
 • FEEDBACK - nieprzyjemny dla słuchacza elektroakustyczny efekt dźwiekowy, powstający w wyniku sprzężenia między głośnikiem a mikrofonem lub gitarą elektryczną (czasem wytwarzany celowo).
 • FONOGRAFIA - działalność polegająca na zapisywaniu i wydawaniu na różnych nośnikach (aktualnie głównie na krążkach CD) twórczości muzycznej.
 • FONIZM - zjawisko psychologiczne pod wpływem wrażeń wzrokowych powstają wrażenia dźwiękowe.
 • FOTYZM - zjawisko psychologiczne, gdy pod wpływem wrażeń dźwiękowych tworzą się wrażenia wzrokowe.
 • FRONTMAN - najważniejszy muzyk w zespole rockowym, najczęściej wokalista.
 • G
  • GARNKI - w slangu muzycznym bębny.
   H
  • HI-FI - standard aparatury elektoakustycznej, zapewniający odbiór muzyki z  najlepszą jak na warunki domowe wiernością .
   
  I
  • IFPI - International Federation of the Phonographic Industry (MIędzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego) miedzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną praw prodUcentów fonograficznych.
  • IMPROWIZACJA - tworzenie utworu muzycznego "na gorąco", bez przygotowania.
  • IMPRESARIO - osoba zajmująca się doraźnie organizajcą imprez muzycznych lub opiekująca się karierą określonego wykonawcy (organizująca jego koncerty, podpisująca w jego imieniu kontrakty, dbająca o utrzymanie popularności itp.).
  • J

  • JAM (jazz session) - spotkanie muzyków z różnych zespołów jazowych, w celu wspólnego muzykowania, improwizowania na znane tematy muzyczne, które odbywa się często przed kameralną publicznością.
   K
  • KAMERTON - przyrządw kształcie litery U, wydający dźwięk a1 o cząstotliwości 440 Hz i służący do strojenia instrumentów.
  • KBDS - międzynarodowe oznaczenie elektronicznych instrumentów klawiszowych.
  • KLEZMER - muzyk, który zarabia na życie graniem w lokalach rozrywkowych, na weselach, zabawach tanecznych.
  • KOMPRESJA STRATNA - technologia cyfrowego zapisu dźwięków polegająca na "sprasowaniu" ich do mniejszego rozmiaru oraz wykorzystująca niedoskonałość ludzkiego ucha ,  które nie jest dokładne i wiele dźwięków "gubi". Zatem można ich nie zapisywać, oszczędzając w ten sposób pamięć. Formaty tego zapisu to:MP3, WMA, AAC. 
  • KWADROFONIA - technika zapisu i odtwarzania muzyki na czterech kanałach, dająca realne wrażenie przestrzeni dźwiękowej.
  L
  • LP - (long-playing record) analogowa płyta winylowa o średnicy 30 cm, zawierająca dwustronny mechaniczny zapis muzyki (max. 40 min.) do odczytu w gramofonie (adapterze) z prędkością 33 i 1/3 obrotu na minutę.
  Ł

  M
  • MAKSISINGEL - analogowa płyta winylowa o średnicy 17 cm, zawierająca po obu stronach po dwa utwory do odtworzenia przez gramofon.
  • MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - ujednolicony system komunikacji (zapisu, odbioru i przekazywania) dźwięków pomiędzy syntezatorami, komputerami, keyboardami, kartami dźwiękowymi. Zapis składa się z instrukcji wykonawczych dla syntezatora informujących, jak dany utwór należy zagrać, czyli określających: wysokość dźwięku, czas trwania,natężenie dźwięku itp. Dzięki niemu możliwe jest komponowanie muzyki wyłącznie na  komputerze.
  • MORMORANDO - śpiew z zamkniętymi ustami, bez tekstu, na głosce "m", często wykorzystywany jako akompaniament do spiewu solisty.
  • MP3 - format plików dźwiękowych o niwielkich rozmiarach, choć nieco obniżonej              jakości dźwięku.
  O
  • ODSŁUCH - element nagłośnienia sceny,rodzaj kolumny głośnikowej umieszczonej przed wykonawcami (najczęściej na brzegu estrady), dzięki której każdy muzyk słyszy wszystkich pozostałych.
  • OSTINATO - wzór, motyw melodyczny lub rytmiczny powtarzany wielokrotnie w utworze.
  P
  • PARAFRAZA - przeróbka utworu, dopuszczająca sporo swobody interpretacji przy wyraźnym związku z oryginałem.
  • PARLANDO - wykonanie melodii wokalnej zbliżone do mowy, melodeklamacja, współcześnie wykorzystywane w muzyce rap.
  • PIECYK - w slangu muzycznym wzmacniacz (z głośnikiem lub bez) do instrumentów elektrycznych.
  • PLATYNOWA PŁYTA - nagroda dla wykonawcy, którego płytę sprzedano w określonym nakładzie. W Polsce przyjęto dla muzyki pop i rock ilość 100 tysięcy egzemplarzy, a dla muzyki klasycznej i jazzu - 20 tysięcy egzemplarzy.
  • PLEKTRON - mała trójkątna płytka do szarpania strun np. gitary.
  R
  • REMIKS - utwór muzyczny, będący elektronicznym połączeniem fragmentów oryginału w celu stworzenia nowej jego wersji.
  S
  • SINGEL - analogowa płyta winylowa o średnicy 17 cm, zawierająca po jednym utworze na każdej stronie do odczytania w gramofonie z prędkością 45 obrotów na minutę. Najczęściej była to zapowiedź dużej płyty.
  T
  • TOURNEE - zaplanowana wcześniej trasa koncertowa, zazwyczaj promująca nową płytę.
  • TULIPAN - w slangu muzycznym klarnet.
  • TRANSKRYPCJA - rodzaj aranżacji, opracowanie utworu na inny niż oryginalny instrument lub zespół wykonawczy.
  • TRAWESTACJA - przeróbka muzyki klasycznej na utwór rozrywkowy.
   
  U
  • UNDERGROUND - określenie odnoszące się do niepopularnej, niekomercyjnej muzyki, korzystającej z różnych stylów i gatunków muzycznych oraz efektów pozamuzycznych, słuchanej przez stosunkowo wąskie grono zwolenników.
   
  W
  • WALKMAN - mały, przenośny magnetofon kasetowy ze słuchawkami.
  • WAV (Wave Audio Format) - format plików dźwiękowych o bardzo wysokiej jakości brzmienia (bez kompresji), ale posiadający zazwyczaj duże rozmiary.
  • WIOSŁO - w muzycznym slangu gitara elektryczna.
  • WMA (Windows Media Audio) - format plików audio o dobrej jakości brzmienia 
   i rozmiarze mniejszym od mp3.
  • WOKALIZA - melodia spiewana bez tekstu na jednej głosce lub sylabie tak, jak w piosence "Papieros" grupy Video POSŁUCHAJ
   
  Z
  • ZAIKS - Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (obecnie Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS"), organizacja chroniąca prawa autorskie autorów, kompozytorów, wydawców muzycznych.
  • ZAKR - Związek Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych, polska organizacja zrzeszająca twórców muzyki rozrywkowej.
  • ZESPÓŁ WARM UP - zespół występujący przed właściwym koncertem, podczas, gdy publiczność jeszcze się gromadzi.
  • ZŁOTA PŁYTA - nagroda dla wykonawcy, za płytę, która została sprzedana w określonym nakładzie. W Polsce jest to dla muzyki pop i rock -50 tys. egz. , a dla muzyki klasycznej i jazzu -10 tys. egz.
  • ZPAV - Związek Producentów Audio Video, organizacja zrzeszająca producentów nagrań muzycznych i telewizyjnych.