VIDEO

        Muzyka jest taką  sztuką, która zawsze i wszędzie, bez względu na miejsce
i czas pobudza wyobraźnię, wywołuje np. różne skojarzenia,obrazy, przywołuje np. wspomnienia. Nie raz kompozytorzy "malują" dźwiękami tematy swojej muzyki. A poniżej możesz zobaczyć impresje filmowe, plastyczne na tematy muzyki klasycznej.

LMFAO "PARTY ROCK ANTHEM"

C. Saint-Saens "ŁABĘDŹ" - impresja A. Korejwo

W.A.Mozart "SONATA" - Linea

J.S. Bach "TOCCATA I FUGA D-MOLL" - wykonują... dynie!!

L. van Beethoven "DLA ELIZY" - hip hop

C. Saint-Saens "DANCE MACABRE"