WYZWANIA  DODATKOWE

    Zawsze cieszy mnie kiedy uczeń zajmuje się plastyką sam, poza lekcjami, poza szkołą. W czasie roku szkolnego w każdej chwili możesz przynieść mi swoje prace, rysunki, malowidła, które powstają w Twoim wolnym czasie 
(z nudów czy dla relaksu). Jeśli zechcesz mogę taką pracę ocenić i wpisać ocenę do dziennika.
W tym miejscu jednak będę proponowała konkretne zadania dodatkowe, związane z naszymi zajęciami.

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7